Kategorilerim

Eğitim

Şiir

Ev-Dekorasyon

Diğer İçeriklerim (274)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (34)
22 11 2016

Enlem ve Boylam

Haritalarda Enlem ve Boylam Enlem nedir? Yeryüzündeki herhangi bir noktanın ekvator’a uzaklığının merkezdeki açı cinsinden değerine enlem denir. Ekvator’a yakın (0˚ – 30˚ enlemleri arası) enlemlere alçak enlemler, kutuplara yakın enlemlere de (60˚ – 90˚ enlemleri arası) yüksek enlemler denir. 30˚ – 60˚ enlemleri arasına ise, orta enlemler denir.     Enlemin Etkileri Nelerdir? Dünya’nın dönüş hızı (çizgisel hız) enlemlere bağlı olarak değişir. Kutuplara gidildikçe dönüş hızı azalır. Atmosferin kalınlığı enleme göre değişir. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe yerçekimi artar. Gece-gündüzlerin uzama ve kısalma süreleri enlemlere göre değişir. Kutuplara yakın enlemlerde gündüz ve geceler daha çok uzayıp kısalır. Aynı enlem üzerindeki bütün noktalarda gündüz süreleri her zaman birbirine eşittir. Enlemleri aynı olan bütün noktalar Ekvator’a eşit uzaklıktadır. Güneş ışınlarının düşme açısı, sıcaklıklar ve iklim özellikleri enlemlere göre değişir. Buna bağlı olarak, Bitki örtüsü Tarım ürünleri Toprak yapısı Hayvan türleri Akarsu rejimleri Buzul alt sınırı ile orman, tarım ve yerleşme üst sınırları enleme göre değişir. Yerleşme özellikleri ve yaşam biçimleri enlemlere göre değişir. Sıcaklık, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Kuzey Yarımküre’de güneyden, Güney Yarımküre’de ise kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı artırır. Deniz ve okyanusların sıcaklık ve tuzluluğu kutuplara gidildikçe azalır. Cisimlerin gölge uzunluğu kutuplara gidildikçe artar. Boylam ... Devamı